Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*povinná položka
Jméno a příjmení: *
Ulice, číslo domu: *
Město: *
PSČ: *
E-mail: *
Telefon: *
Rozměry místnosti (v cm):
Specifikace požadavku:

Kuchyň a interiér

Podlaha (textura, dekor, barva,materiál):
Zdivo (textura, barva):
Okna (rozměr, barva):
Dveře - zárubně:
Dveře (rozměr, barva)
Osvětlení:
Dekor dvířek (barva, dekor):
Horní skříňky, dvířka:
Spodní skříňky:
Korpus nábytku (barva,dekor):
Pracovní deska (dekor):
Prostor mezi linkou:
Dřez
Baterie:
Digestoř:

Spotřebiče

Lednice:
Lednice (výrobce a rozměr):
Myčka
Myčka (výrobce, rozměr):
Mikrovlnka
Trouba volně stojící
Trouba vestavěná
Varná deska
Poznámka / upřesnění:
Příloha:

Tímto uděluji ve smyslu zákona 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen údajů). Tento souhlas uděluji firmě: Martin Kareš - INTEKA (dále jen správce). Uděluji souhlas se zpracováním vlastních osobních údajů, které jsem poskytl(a) nebo poskytnu pro marketingové účely (zejména pro marketing značek, produktů a služeb správce) v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Tímto čestně prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné. Bez zbytečného odkladu oznámím prokazatelně správci případné změny v poskytnutých údajích. Jsem si vědom(a) toho, že souhlas se zpracováním údajů může být kdykoliv odvolán. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky osoby zvláště k tomu pověřené. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob.

Souhasím se zpracováním osobních údajů *
Proforms
Reload